รางวัลแห่งความสำเร็จทางด้านยอดขาย และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

President’s Award รางวัลที่สูงสุดของผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า ซึ่งเทียบเท่า รางวัลเกียรนิยมเหรียญทอง ของผู้ดำเนินธุรกิจผู้แทนจำหน่าย ซึ่งมีผลงานที่เหนือกว่ามาตรฐาน ทั้งทางด้านยอดขาย และคุณภาพการบริการ ความพึ่งพอใจของลูกค้า

โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ เราคือผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ที่ได้รับรางวัลตั้งแต่วันแรกที่ดำเนินกิจการจนถึงปัจจุบันนี้ ดังผลงานที่ได้รับคือรางวัล “Best Of The Best President Award”  และ รางวัล “President Award” ติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง

คุยกับเรา