รับรองคุณภาพการบริการด้วยรางวัล “President Award” และ Best of The Best President Award

บริษัท โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ จำกัด

มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ดีเยี่ยม สูงกว่ามาตรฐาน ตั้งแต่วันแรกที่ดำเนินกิจการจนถึงปัจจุบันนี้ ดังผลงานที่ได้รับคือรางวัล “Best Of The Best President Award” และ รางวัล “President Award” ติดต่อกัน  คือรางวัลที่สูงสุดของผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า ซึ่งเทียบเท่า รางวัลเกียรนิยมเหรียญทอง ของผู้ดำเนินธุรกิจผู้แทนจำหน่าย ซึ่งมีผลงานที่เหนือกว่ามาตรฐาน ทั้งทางด้านยอดขาย และคุณภาพการบริการ ความพึ่งพอใจของลูกค้า

 
 

เราเริ่มก่อตั้งบริษัทในปี 2547 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งหมด 2 สาขา ตั้งอยู่ ณ. จังหวัดปทุมธานี สำนักงานใหญ่ คลอง 7 ธัญบุรี และ สาขาตลาดไท โดยมีศูนย์บริการครบวงจร ฝ่ายขาย, ฝ่ายอะไหล่, ศูนย์บริการ, ตัวถังและสี

ผู้บริหารและพนักงานโตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ ยึดหลัก “TOYOTA WAY” เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด

คือชุดของหลักการและพฤติกรรมที่เป็นแนวทางในแนวทางการบริหารจัดการและระบบการผลิตของโตโยต้ามอเตอร์คอร์ปอเรชั่น โดยใช้ชื่อว่า “The Toyota Way 2001” ประกอบด้วยหลักการในสองประเด็นหลัก ได้แก่ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและความเคารพต่อผู้คนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)

  1. Challenge การตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย การมองไปข้างหน้า
  2. Kaizen ไคเซ็น การพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
  3. Genchi Genbutsu เก็นจิ เก็นบุตซึ ความเข้าใจที่แท้จริง ความรู้จริง เข้าใจหลักเหตุ และผล

ความเคารพต่อผู้คน (Respect for People)

  1. Respect การยอมรับนับถือ ให้เกียรติ และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
  2. Teamwork การทำงานเป็นทีม ซึ่งปรัชญานี้สร้างและหล่อหลอมวัฒนธรรมของผู้บริหารและพนักงานทุกคน
คุยกับเรา