เกี่ยวกับเรา

บริษัท โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ จำกัดได้เริ่มก่อตั้งบริษัทในปี 2547 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งหมด 2 สาขา ตั้งอยู่ ณ. จังหวัดปทุมธานี สำนักงานใหญ่ คลอง 7 ธัญบุรี และ สาขาตลาดไท โดยมีศูนย์บริการครบวงจร ฝ่ายขาย, ฝ่ายอะไหล่, ศูนย์บริการ, ตัวถังและสี

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ดีเยี่ยม สูงกว่ามาตรฐาน ตั้งแต่วันแรกที่ดำเนินกิจการจนถึงปัจจุบันนี้ ดังผลงานที่ได้รับ คือรางวัล “Best Of The Best President Award” ติดต่อกัน 7 ปีซ้อน คือรางวัลที่สูงสุดของผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า ซึ่งเทียบเท่า รางวัลเกียรนิยมเหรียญทอง ของผู้ดำเนินธุรกิจผู้แทนจำหน่าย ซึ่งมีผลงานที่เหนือกว่ามาตรฐาน ทั้งทางด้านยอดขาย และคุณภาพการบริการ ความพึ่งพอใจของลูกค้า

 

ผู้บริหารและพนักงานโตโยต้าพาราก้อน มีปรัชญาในการดำเนินงานทางธุรกิจผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยยึดหลักปรัชญา “TOYOTA WAY”
1. (Challenge) การตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย การมองไปข้างหน้า
2. (Kaizen) ไคเซ็น การพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
3. (Genchi Genbutsu) เก็นจิ เก็นบุตซึ ความเข้าใจที่แท้จริง ความรู้จริง เข้าใจหลักเหตุ และผล
4. (Respect) การยอมรับนับถือ ให้เกียรติ และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
5. (Teamwork) การทำงานเป็นทีม ซึ่งปรัชญานี้สร้างและหล่อหลอมวัฒนธรรม
ของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ทำงานกันเป็น Team Work เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย อย่างต่อเนื่อง

 

บริษัท โตโยต้า พาราก้อน ได้รับรางวัลผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมประจำปี 7 ปีซ้อน “TOYOTA President’s Award” ซึ่งเป็นรางวัลของผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วโลก ซึ่งเหนือกว่ามาตรฐาน นั้นคือบทพิสูจน์ความตั้งใจ มุ่งมั่น และความทุ่มเท ในการขาย และงานบริการ