สมัครงาน

ปัจจุบัน บริษัท โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ จำกัด เปิดรับสมัครบุคลากรเข้าทำงานในตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

ตำแหน่งงาน อัตรา สถานที่ทำงาน วันที่ประกาศ
พนักงานขายรถยนต์ หลายอัตรา โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ สํานักงานใหญ่ (คลอง 7) 2018-08-27
ช่างเตรียมพื้น / โป้วสี 1 โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ สํานักงานใหญ่ (คลอง 7) 2018-09-12
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี 2 โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ สํานักงานใหญ่ (คลอง 7) 2018-08-27
พนักงานประเมินราคาตัวถังและสี 1 โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ สํานักงานใหญ่ (คลอง 7) 2018-09-12
ช่างยนต์ 1 โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ สํานักงานใหญ่ (คลอง 7) 2018-09-12
พนักงานล้างรถยนต์ 2 โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ สํานักงานใหญ่ (คลอง 7) 2018-08-30
พนักงานขายรถยนต์ หลายอัตรา โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ สาขาตลาดไท 2018-08-27
ช่างยนต์ 2 โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ สาขาตลาดไท 2018-09-12
หัวหน้าช่างยนต์ 1 โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ สาขาตลาดไท 2018-08-27
ตำแหน่งงาน พนักงานขายรถยนต์
อัตรา หลายอัตรา
สถานที่ทำงาน โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ สํานักงานใหญ่ (คลอง 7)
วันที่ประกาศ 2018-08-27
ตำแหน่งงาน ช่างเตรียมพื้น / โป้วสี
อัตรา 1
สถานที่ทำงาน โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ สํานักงานใหญ่ (คลอง 7)
วันที่ประกาศ 2018-09-12
ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
อัตรา 2
สถานที่ทำงาน โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ สํานักงานใหญ่ (คลอง 7)
วันที่ประกาศ 2018-08-27
ตำแหน่งงาน พนักงานประเมินราคาตัวถังและสี
อัตรา 1
สถานที่ทำงาน โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ สํานักงานใหญ่ (คลอง 7)
วันที่ประกาศ 2018-09-12
ตำแหน่งงาน ช่างยนต์
อัตรา 1
สถานที่ทำงาน โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ สํานักงานใหญ่ (คลอง 7)
วันที่ประกาศ 2018-09-12
ตำแหน่งงาน พนักงานล้างรถยนต์
อัตรา 2
สถานที่ทำงาน โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ สํานักงานใหญ่ (คลอง 7)
วันที่ประกาศ 2018-08-30
ตำแหน่งงาน พนักงานขายรถยนต์
อัตรา หลายอัตรา
สถานที่ทำงาน โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ สาขาตลาดไท
วันที่ประกาศ 2018-08-27
ตำแหน่งงาน ช่างยนต์
อัตรา 2
สถานที่ทำงาน โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ สาขาตลาดไท
วันที่ประกาศ 2018-09-12
ตำแหน่งงาน หัวหน้าช่างยนต์
อัตรา 1
สถานที่ทำงาน โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ สาขาตลาดไท
วันที่ประกาศ 2018-08-27

ติดต่อสอบถามข้อมูลสมัครงาน

โตโยต้า พาราก้อน สาขาสำนักงานใหญ่ (คลอง 7)

Tel : 02 957 1111 ต่อ 502, 605

Mobile : 085 484 3400, 089 204 3010 (คุณสมเกียรติ)

โตโยต้า พาราก้อน สาขาตลาดไท

Tel : 02 516 8000 ต่อ 331

Mobile : 085 484 3411 (คุณวารุณี)

แบบฟอร์มเบื้องต้น สำหรับผู้สมัครงาน