สมัครงาน

ปัจจุบัน บริษัท โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ จำกัด เปิดรับสมัครบุคลากรเข้าทำงานในตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

ตำแหน่งงาน อัตรา สถานที่ทำงาน วันที่ประกาศ
พนักงานขายรถยนต์ หลายอัตรา โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ สํานักงานใหญ่ (คลอง 7) 2018-07-05
ช่างประกอบ 2 โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ สํานักงานใหญ่ (คลอง 7) 2018-07-05
ช่างเตรียมพื้น / โป้วสี 4 โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ สํานักงานใหญ่ (คลอง 7) 2018-07-04
พนักงานขับรถ 1 โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ สํานักงานใหญ่ (คลอง 7) 2018-07-05
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี 1 โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ สํานักงานใหญ่ (คลอง 7) 2018-07-04
หัวหน้างานฝ่ายบัญชี 1 โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ สํานักงานใหญ่ (คลอง 7) 2018-07-04
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 1 โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ สํานักงานใหญ่ (คลอง 7) 2018-07-04
ช่างยนต์ 2 โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ สํานักงานใหญ่ (คลอง 7) 2018-07-10
ธุรการ 1 โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ สาขาตลาดไท 2018-07-12
พนักงานขายรถยนต์ หลายอัตรา โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ สาขาตลาดไท 2018-07-04
ช่างยนต์ 6 โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ สาขาตลาดไท 2018-07-04
หัวหน้าช่างยนต์ 2 โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ สาขาตลาดไท 2018-07-04
พนักงานประเมินราคาตัวถังและสี 2 โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ สาขาตลาดไท 2018-07-04
พนักงานอะไหล่รถยนต์ 1 โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ สาขาตลาดไท 2018-07-04
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 1 โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ สาขาตลาดไท 2018-07-04
เจ้าหน้าที่ปรับสภาพรถยนต์ 1 โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ สาขาตลาดไท 2018-07-04
ช่างซ่อมบำรุง (ช่างไฟฟ้า) 1 โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ สาขาตลาดไท 2018-07-04
ตำแหน่งงาน พนักงานขายรถยนต์
อัตรา หลายอัตรา
สถานที่ทำงาน โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ สํานักงานใหญ่ (คลอง 7)
วันที่ประกาศ 2018-07-05
ตำแหน่งงาน ช่างประกอบ
อัตรา 2
สถานที่ทำงาน โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ สํานักงานใหญ่ (คลอง 7)
วันที่ประกาศ 2018-07-05
ตำแหน่งงาน ช่างเตรียมพื้น / โป้วสี
อัตรา 4
สถานที่ทำงาน โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ สํานักงานใหญ่ (คลอง 7)
วันที่ประกาศ 2018-07-04
ตำแหน่งงาน พนักงานขับรถ
อัตรา 1
สถานที่ทำงาน โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ สํานักงานใหญ่ (คลอง 7)
วันที่ประกาศ 2018-07-05
ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
อัตรา 1
สถานที่ทำงาน โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ สํานักงานใหญ่ (คลอง 7)
วันที่ประกาศ 2018-07-04
ตำแหน่งงาน หัวหน้างานฝ่ายบัญชี
อัตรา 1
สถานที่ทำงาน โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ สํานักงานใหญ่ (คลอง 7)
วันที่ประกาศ 2018-07-04
ตำแหน่งงาน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
อัตรา 1
สถานที่ทำงาน โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ สํานักงานใหญ่ (คลอง 7)
วันที่ประกาศ 2018-07-04
ตำแหน่งงาน ช่างยนต์
อัตรา 2
สถานที่ทำงาน โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ สํานักงานใหญ่ (คลอง 7)
วันที่ประกาศ 2018-07-10
ตำแหน่งงาน ธุรการ
อัตรา 1
สถานที่ทำงาน โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ สาขาตลาดไท
วันที่ประกาศ 2018-07-12
ตำแหน่งงาน พนักงานขายรถยนต์
อัตรา หลายอัตรา
สถานที่ทำงาน โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ สาขาตลาดไท
วันที่ประกาศ 2018-07-04
ตำแหน่งงาน ช่างยนต์
อัตรา 6
สถานที่ทำงาน โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ สาขาตลาดไท
วันที่ประกาศ 2018-07-04
ตำแหน่งงาน หัวหน้าช่างยนต์
อัตรา 2
สถานที่ทำงาน โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ สาขาตลาดไท
วันที่ประกาศ 2018-07-04
ตำแหน่งงาน พนักงานประเมินราคาตัวถังและสี
อัตรา 2
สถานที่ทำงาน โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ สาขาตลาดไท
วันที่ประกาศ 2018-07-04
ตำแหน่งงาน พนักงานอะไหล่รถยนต์
อัตรา 1
สถานที่ทำงาน โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ สาขาตลาดไท
วันที่ประกาศ 2018-07-04
ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
อัตรา 1
สถานที่ทำงาน โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ สาขาตลาดไท
วันที่ประกาศ 2018-07-04
ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ปรับสภาพรถยนต์
อัตรา 1
สถานที่ทำงาน โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ สาขาตลาดไท
วันที่ประกาศ 2018-07-04
ตำแหน่งงาน ช่างซ่อมบำรุง (ช่างไฟฟ้า)
อัตรา 1
สถานที่ทำงาน โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ สาขาตลาดไท
วันที่ประกาศ 2018-07-04

ติดต่อสอบถามข้อมูลสมัครงาน

โตโยต้า พาราก้อน สาขาสำนักงานใหญ่ (คลอง 7)

Tel : 02 957 1111 ต่อ 502, 605

Mobile : 085 484 3400, 089 204 3010 (คุณสมเกียรติ)

โตโยต้า พาราก้อน สาขาตลาดไท

Tel : 02 516 8000 ต่อ 331

Mobile : 085 484 3411 (คุณวารุณี)

แบบฟอร์มเบื้องต้น สำหรับผู้สมัครงาน