โตโยต้า พาราก้อน ให้ทุกการขับขี่ คือการดูแลโลก และคนที่คุณรัก

หมายเหตุ

 1. เงื่อนไขทั้งหมดจำกัดสิทธิ์สำหรับลูกค้าโตโยต้าที่นำรถเข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการโตโยต้าทั่วประเทศ ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2565
 2. ส่วนลดน้ำมันเครื่อง ปะเก็น ไส้กรองน้ำมันเครื่อง และค่าแรง สำหรับรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไป ณ วันที่เข้ารับบริการ โดยแบ่งส่วนลดตามกลุ่มอายุรถ ดังนี้
  – อายุรถ 7-15 ปี ส่วนลดน้ำมันเครื่อง 20% ส่วนลดปะเก็น ไส้กรองน้ำมันเครื่อง และค่าแรง 20%
  – อายุรถ 16-20 ปี ส่วนลดน้ำมันเครื่อง 20% ส่วนลดปะเก็น ไส้กรองน้ำมันเครื่อง และค่าแรง 30%
  – อายุรถมากกว่า 20 ปี ส่วนลดน้ำมันเครื่อง 20% ส่วนลดปะเก็น ไส้กรองน้ำมันเครื่อง และค่าแรง 50%
 3. ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือบริการอื่นๆ ทดแทนได้
 4. ยกเว้นรถยนต์โตโยต้าที่มิได้จำหน่ายโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และรถยนต์โตโยต้าที่เป็นทรัพย์สินของผู้แทนจำหน่ายและรถที่เข้าร่วมกิจกรรมลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (Fleet Sale)
 5. สิทธิประโยชน์ดังกล่าวเฉพาะการเปิดงานซ่อมที่ศูนย์บริการฯ เท่านั้น ไม่สามารถใช้กับการซื้ออะไหล่ไปใช้ภายนอกศูนย์บริการฯ ได้
 6. สิทธิ์ช้อปดี มีคืน เป็นไปตามเงื่อนไขที่ภาครัฐกำหนด
 7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ พร้อมให้บริการทั้ง 2 สาขา
ติดต่อ สาขารังสิต-นครนายก 02 957 1111, สาขาตลาดไท 02 516 8000

ติดต่อ LineOA ศูนบริการโตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ หรือ facebook : Toyota Paragon Motor

คุยกับเรา